Juridische kennisgevingen

Patrick Delameilleure
395, route de Buxy
Lieu dit : La Ferté
71240 Saint-Ambreuil

Tél. : + 33 3 85 94 82 61
e-mail : sellierdlm@gmail.com

Siret : 49295451600034

BTW nr. : FR08492954516
Inschrijving CNIL : n° 2147131

Host : SiteGround Spain, C/Serrano 1, 28001 Madrid, Espagne

Crédits

Concept en productie :

cette boutique en ligne a été créée à l'aide du logiciel PrestaShop. Rendez-vous sur le blog e-commerce de PrestaShop pour vous tenir au courant des dernières actualités et obtenir des conseils sur la vente en ligne et la gestion d'un site d'e-commerce.

Persoonlijke gegevens

Contactformulier:

Alle collecties op de site van de persoonlijke gegevens door middel van cookies zijn uitsluitend bedoeld voor Sellerie Delameilleure. Geen van deze persoonlijke informatie wordt verzameld zonder uw medeweten of overgedragen aan derden.

Alle privé-informatiecollecties via de contactformulieren op deze site worden door Sellerie Delameilleure vertrouwelijk behandeld voor de doeleinden van het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.

Voor elke verzameling van privé-informatie via de contactformulieren op onze website, hebt u het recht om gegevens over u te openen, wijzigen, rectificeren en verwijderen, in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 39 en 40 van de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens en de bepalingen van de artikelen 15, 16 en 17 van de Europese Algemene Verordening inzake de bescherming van personen (AVG) (zie algemene verkoopvoorwaarden op deze website, artikel 15)

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 van de gewijzigde gegevensbeschermingswet en de bepalingen van artikel 21 van de RGPD, kan de klant van deze site ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die hem betreffen, zonder reden en zonder aanklacht. (Zie de algemene verkoopvoorwaarden op deze site, artikel 15)

U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met:

Sellerie Delameilleure

395 route de Buxy

71240 Saint Ambreuil

Frankrijk

sellierdlm@gmail.com

Er wordt aangegeven dat de klant zijn identiteit moet kunnen aantonen door een identiteitsfoto te scannen of door een kopie van zijn identiteitsbewijs te sturen naar Sellerie Delameilleure. (Zie de algemene verkoopvoorwaarden op deze site, artikel 15)

In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 betreffende computerbestanden en vrijheden en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen tegen betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming bekend als GDPR), verzekert Sellerie Delameilleure de implementatie van betrokken personen. (Zie de algemene verkoopvoorwaarden op deze site, art.15)

U kunt cookies altijd uitschakelen door de instructies van uw browser te volgen.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.